Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Trh a cílený marketing

Je oblast reality, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými subjekty prostřednictvím směny zboží.

místo, kde se střetává nabídka a poptávka

směna zboží - musí být min. 2 strany, každá musí mít něco zajímavého pro stranu druhou

Subjekty trhu

Domácnosti - kupující i prodávající - vlastnictví výrobních faktorů (práce, půda) - prodávající je prodávají podnikům, z a získané peníze nakupují

Podniky - směna v jejich rámci v oblasti průmysl. trhu, výroba za účelem zisku (mimo neziskových organizací)

Stát - plní roli ovlivňovatele trhu - zákon, legislativa, role kupujícího, státní zakázky

Dělení trhů

Podle množství druhů

    1. Dílčí - 1 druh výrobku, např. trh aut

    2. Agregátní - zahrnuje více druhů, veškeré zboží, spotřební trh - zboží pro osobní spotřebu, průmyslový trh

Z hlediska územního

    1. Trh místní - regionální - výrobky z daného regionu, krajové

    2. Trh národní - vznikají dělbou práce, specializace na produkt, poskytnutí v rámci celého území

    3. Trh mezinárodní - nese rozhodnutí

Podle předmětu koupě a prodeje

    1. Trh výrobků a služeb - setkání nejčastěji

    2. Trh práce, půdy - trh výrobních faktorů

    3. Trh peněz - kapitálu

Dva přístupy podniků na trh

1) Tržně nediferencovaný marketing

a) hromadný marketing

např. firmy počátkem 20. století - přístup výrobní koncepce - př. Henry Ford - nabídka aut - jakoukoli barvu, ale černou

jedna velikost padne všem, nižší náklady, nižší cena

Hromadný marketing

b) výrobkově diferencovaný marketing

                Výrobek A

                Výrobek B         Jeden mix         Trh

                Výrobek C

př. výrobky se mohou lišit kvalitou, velikostí, přesto nabízeny všem zákazníkům bez rozdílu

2) Cílený marketing

a) Koncentrovaný marketing

př. firma, která vyrábí pomůcky pro horolezce - nabízí jim buď jeden výrobek (lana) nebo vše, co s tím souvisí; cestovní kanceláře - nabídka pouze seniorům; obuv pro skateboardisty - 1 produkt pro 1 skupinu zákazníků

Koncentrovaný marketing

b) Diferencovaný marketing

náročnější na plánování, organizování

každý výrobek má svůj marketingový mix - své zákony

Diferencovaný marketing

c) individuální marketing

brán jako vztahový marketing

založen přímo na poskytovateli (výrobce) a konkrétním jednom zákazníkovi

přizpůsobení se jednotlivým zákazníkům

př. krejčovské salóny - šijí přímo na míru (obuvníci)


Marketing - Trh a cílený marketing - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.