Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Strategické plánování

v každém období dochází ke změnám v rámci managementu

pro úspěšnost musíme pružně reagovat na změny, získávat informace

Management rozhoduje o:

Předmětu podnikání - čím se budeme zabývat

Jeho cíli - kterých chceme dosáhnout

Způsobu, jak k tomu cíli dospět


STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ - týká se všech činností celého podniku

marketingové plánování - nedílnou součástí strategického plánování

Plánování

vychází ze sběru informací - činnost stále trvající, probíhající

Systematický proces

Činnost zaměřená na budoucnost

Stále probíhající proces

Koordinační proces - zainteresování veškerého oddělení (ti, co s tím mají co dočinění)

Shromažďování výhod - lepší stanovení úkolů, cílů, určení zodpovědnosti

výsledkem - písemný dokument - strategický plán

Typy plánování

Časové hledisko

krátkodobé 1-2 roky - vychází z dlouhodobého, řeší operativní problémy daného období

střednědobé 3-5 let

dlouhodobé 5-10let - investiční náklady, rozbory, vývoj nových výrobků

Podle stylu plánování

plánování shora dolů - vedení podniku stanoví cíle i plány

plánování zdola nahoru - nižší úrovně formulují své vlastní cíle a překládají uvedení ke schválení

plánování smíšené - vrcholové vedení stanoví plány a cíle - střední management

Podle typu rozhodování

Strategické plánování

Operativní plánování - to, co slouží k naplnění velkých strategických plánů

Plány pro jednotlivé výrobky - zodpovědni za plány jednotlivých výrobků

Plány jednotlivých podniků - vytváří plány celého oboru (trhu)

Podle úrovně

Plánování produktu

Plánování v rámci podniku

Plánování v rámci oboru

Funkce plánu

Prostředek delegování pravomoci - plán může sloužit jako pomůcka pravomocí - kdo za co zodpovídá - finanční rozpočet, prostředky, …

Prostředek koordinace - marketingová komunikace - pokud ji zajišťuje jedna agentura, aby jednotlivé nástroje marketingové komunikace byli plánovány jednotně

Prostředek rozdělování


Marketing - Strategické plánování - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.