Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Plánování marketingové strategie pro mezinárodní trhy

Evropa je potencionálně volným trhem - rozšířením EU - rozšiřování trhů.

Musíme brát několik faktorů pro vstup na trh - kulturní rozdíly v rámci jiných států.

Pro se pouštět do mezinárodních trhů, když je to těžší než na domácím trhu - známe jazyk, zákony, atd.

Avšak domácí trh může být nasycený, dále mohou nastat vnější důvody - MIKRO segment - konkurence není tak vysoká.

Geografická diverzifikace

vstup na zahraniční trh pomůže firmě překonat sezónní výkyvy,…

celkové zvýšení prodejnosti produktu

další - zachování pracovních míst, zvýšení rizika,…

Globální odvětví

odvětví, v němž je strategická pozice konkurentů na daných geografických nebo národních trzích ovlivněna jejich celkovým globálním postavením.

Globální firma

např. část svého výrobku vyrábí v USA, další část v Německu, montáž ve Velké Británii

Firma, která podniká ve více zemích a získává výhody, jež nejsou dostupné jejím čistě domácím konkurentům

malé a střední firmy ne na 10 zahraničních trzích, ale stačí 1 zahraniční stát

internetový prodej - působení v rámci mezinárodních trhů

Analýza globálního marketingového prostředí

Nové příležitosti i nové problémy

Světový obchod a investice rychle rostou

Vzrostl počet globálních společností

Různá obchodní omezení

cla, kvóty (omezení množství dovezené do země), embargo (zákaz dovozu)

devizová kontrola (kontrola devizových rezerv), mimocelní obchodní bariéry (nepeněžní - předpojatosti vůči zahraničním výrobkům)

každá země chce, aby více vyvážela než dovážela

Světová obchodní organizace a GATT

GATT je mnohostranná dohoda obsahující pravidla pro řízení obchodu a pro fórum, Světovou obchodní organizaci (WTO), k jednání o obchodních záležitostech a řešení obchodních sporů mezi členy. GATT je významná jak pro podnikatele, tak i pro spotřebitele, neboť její pravidla a postupy vytvářejí rámec pro mezinárodní obchod a obchodní politiku. Ta má reálný dopad na výběr zboží dostupného spotřebitelům a jeho cenu.

Všeobecná dohoda o clech a obchodu - 1998 - 144 členů

8 kol jednání - konec r. 1993 - došlo ke snížení cel z 45 % na 5 %

založena obchodní organizace - má podpořit pomoc propagovat zásady organizace

Ekonomické prostředí

Atraktivita trhu země:

průmyslová struktura a rozložení příjmů

globální ekonomika

ekonomika založená na exportu surovin

industrializující ekonomika (15 %)

průmyslová ekonomika - vyspělejší, bohatší země

Politicko-právní prostředí

Postoj vůči mezinárodním nákupům (kvóty, cla - ztížení dovážených výrobků)

Vládní byrokracie - vyřizování možností podnikání, licenční a celní řízení, poskytování informací

Politická stabilita (např. změna vlády - obrat - zastavení podnikání)

Monetární opatření - peněžní transakce protiobchody

Barter - kompenzace a protinákup

Protiobchody

snaha o získání zisku v měně, která se firmě hodí

výměnný obchod - zboží za zboží

Kompenzace

technologie do 1 země, zpět produkty a výrobky vyrobené dodanou technologií

Protinákup

finanční prostředky se musí utratit v dané zemi, kde firma získala finanční prostředky za své výrobky

Kulturní prostředí

Kultura = naučený charakteristický způsob života společnosti

chování, zvyky, normy

provést marketingový výzkum v zahraničních zemích - dostat výrobek do podoby, aby vyhovovat místním zákazníkům

porozumět danému trhu na které chce firma vstoupit, sledovat konkurenci, využít porady asociace, zadluženost, bezpečnost vlády,…


Marketing - Plánování marketingové strategie pro mezinárodní trhy - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.