Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Marketingový informační systém

Systém všech procedur vytvořených za účelem shromažďování, analýzy a vyhodnocování informací nezbytných pro kvalitnější plánování, organizování, řízení a kontrolu marketingových aktivit

vytvořen sítí PC - shromáždění informací

podněty, návrhy zákazníků, ankety - sběr informací

získávání, analyzování, vyhodnocování informací, které jsou nezbytné pro další chod, pro další plán

smyslem je, že marketingový inf. systém se snaží sledovat tržní situaci, síť výrobků, vývojové trendy, konkurenci

v současné době bývá využíván pro tzv. marketingový vztahový CRM - vytvořit řízené vztahy se zákazníky - databáze o zákaznících - posun v marketingu

Marketingový výzkum

Je souhrn aktivit, které zkoumají všechny části marketingové praxe, včetně trhů, výrobků, distribučních cest, chování zákazníka

snaží se získat informace o trhu, konkurenci, zákaznících, prostředí

pro správné rozhodnutí je důležité mít informace

rozhodnutí vychází z toho, že podnik si není jistý svým rozhodnutím, potřebuje specifické informace (příklad: zákazník poptává menší balení výrobku - podnik se rozhodl koupit nový stroj - rozhodnutí musí podložit přáním zákazníků - poklady - kolik zákazníků výrobek koupí,…)

finančně nákladné - výsledky, které firma získá, tak je musí být schopna zajistit

náklady na marketingový výzkum by měly být přiměřené

Proces marketingového výzkumu

Cíl výzkumu

Metody výzkumu

Příprava výzkumného projektu

Sběr dat

Statistické zpracování

Interpretace výsledků výzkumu a doporučení

Cíle:

co tím výzkumem chceme zjistit - spjatý s problémem, nejobtížnější

posouzení firmou stránky (ovlivní metody, sběr dat)

situační analýza - slouží jako podklad pro další analýzy

určen pomocí hypotézy či domněnky - potvrzení X vyvrácení

Metody:

• Předběžný výzkum

        º velmi široký cíl, obecný - předběžný výzkum

        º informace sbíráme především v odborné literatuře

        º seznámení s danými problémy - pomáhá k upřesnění cíle

• Popisný výzkum

        º má poskytnout informace o konkrétních aspektech daného prostředí

        º označuje se také jako „deskriptivní“

        º má podat informace o skupině zákazníků, která má o výrobek zájem

        º dotazování se

• Kauzální výzkum

        º popis příčiny vazeb

        º jsou nám dány informace o vztahu např. reklama a cena

        º jak se odráží obal výrobku a umístění v regále

        º využití - experiment

        º jak vysoká by měla být cena, aby firma dosáhla zisk

Příprava výzkumného projektu

Vytvoření podrobného plánu sběru: kde, kdy, kdo se bude dotazovat, jaká bude velikost vzorku

u větších výzkumů nemůžeme počítat s tím, že výrobek bude 100 %

Výběr vzorku:

Náhodný výběr

je nám jedno, koho se budeme dotazovat, každý má možnost být dotazován - náhodně vybraní lidé

Záměrný výběr

mám základní informace o vzorku, vybíráme záměrně z toho vzorku respondentů, právě ty typické respondenty, které potřebuji

Typický výběr

dává dohromady 1 + 2, využívá informací o základním vzorku

Panelový výzkum

kladou se opakovaně stále stejné otázky, stále stejné skupině respondentů, př. peoplemetry - zařízení, které opakovaně zjišťuje, kdy lidé koukají na Tv a na jaký program

Omnibusový výzkum

různí zadavatelé si zadají výzkum 1 agentuře, ta sestaví 1 výzkum (anketu) - provedou ho

• výhoda: zadavatel platí pouze za otázky, které souvisí s jeho problémem, výsledky získává z celého výzkumu; úspora finančních prostředků

skupinové rozhovory

výzkum, který je prováděn na skupině 10 - 12 lidí na daný problém - komunikace mezi lidmi, záznam, reakce skupiny

plošné výzkumy


Marketing - Marketingový informační systém - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.