Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Definice marketingu

    Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů organizace.

Podle standardních definic je marketing soubor celé řady činností:

nakupování

prodej

doprava

skladování

financování

převzetí rizika - velkoobchody

standardizace a roztřídění výrobků dle jejich kvality

zajištění informací o trhu (o zákaznících, konkurenci, …)

Definice podle Filipa Kotlera:

    Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.

60. - 70.léta 20.století

marketing je proces, určující požadavek zákazníka a usnadňující prodej konečným spotřebitelům

marketing znamená využití času a místa prodeje

marketing sestává z činností nákupu, prodeje, dopravy a skladování zboží

marketing je provádění činností, pomocích kterých se hledá způsob, jak dosáhnout cílů organizace

Marketing se odlišuje od prodeje

  Prodej zboží  Marketing
  je orientován na prodej  orientován na zákazníka
  jednostranný proces  výstup určuje marketingový výzkum 
  krátkodobé cíle  oboustranný proces
  orientován na objem  dlouhodobé cíle
  důraz na jednotlivce  klade důraz na skupiny zákazníků
  málo se přizpůsobuje prostředí    vhodně se přizpůsobuje prostředí

Marketing chce, aby se vyrobilo to, co se prodá a ne to, co se vyrobilo

Marketingový výzkum předpoví tvar, typ, materiál výrobku

Zjistí, kde zákazníci nakupují

Jakou cenu jsou zákazníci ochotni zaplatit

jaká je konkurence oblasti v místě, kde se rozhodne firma podnikat

nakonec se teprve po marketingovém výzkumu firma rozhodne, zda má podnikat

Situace na trhu z pohledu zákazníka:

    Firma Baťa vyslala své pracovníky do Afriky zjistit, zda zde může vstoupit na trh. 1. pracovník - lidé chodí bosi (zápor) 2. pracovník prodejního oddělení - trh je přístupný, protože lidé chodí bosi. 3. pracovník z market. výzkumu - lidé chodí bosi, proto je důležité změnit typ bot, tvar; rozdat boty náčelníkům - doporučí je ostatním (reklama); výměna zboží za zboží.

    Co je zákazník?

Zákazník je v této kanceláři vždycky nejdůležitější osoba, ať už je přítomen osobně, nebo poštou.

Zákazník není závislý na nás… My jsme závislí na něm.

Zákazník nás nevyrušuje z práce, ale je jejím smyslem. Neděláme mu laskavost tím, že mu sloužíme, on prokazuje laskavost nám tím, že nám dává příležitost, abychom to mohli dělat.

Zákazník není někdo, s kým se máme hádat nebo si měřit vtip. Se zákazníkem nikdo nikdy nevyhrál spor.

Zákazník je osobnost, která nám přináší své požadavky.

Je naší prací zvládat je v jeho i náš prospěch.


Marketing je uplatňován v každé zemi, kde je nadbytek zboží.


Marketing - Definice marketingu - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.