Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Fáze plánování

1) Stanovit poslání a cíle podniku

Než je vytvořen marketingový plán, určit poslání firmy, pak lze z něj vycházet

každý plán vychází z poslání, k němu patří VIZE

vize - určuje hlavní směr rozvoje podnikání (v čem bude podnikat firma a čeho chce dosáhnout)

• postup: vize » poslání » cíle » plánování (plán)

        º POSLÁNÍ - doplňuje vizi, snaží se vycházet z vize, charakterizuje podrobněji, jaký má podnik být, vyjadřování pomocí kvalitních výrobků

        º CÍLE - žádaný stav, kterého má být dosaženo, už má obsah, rozsah a časové parametry

2) Posoudit zdroje a vyhodnotit prostředí

předmět podnikání, do čeho budeme investovat

stanovit předmět podnikání

Analytické metody

1) BCG matice (matice růst, podíl nebo analýza portfolia)

sestavila Boston Consulting Group

Relativní tržní podíl = tržní podíl firmy / tržní podíl největšího konkurenta

Relativní tržní podíl = tržby dané firmy (výrobku) / největší konkurent

Tempo růstu trhu dává přírůstky tržeb celého odvětví za dané období.

BCG matice

osa x … relativní tržní podíl

osa y … tempo růstu trhu

• 1. kvadrant - otazníky - většina výrobků zde začíná, vynaložení velkých finančních prostředků

• 2. kvadrant - Hvězdy - výrobky, které se sem dostanou - silné karty pro budoucnost - ziskové výrobky, hl. zdrojem zisku, ale potřebují ještě finanční podporu

• 3. kvadrant - Dojné krávy - vysoký tržní podíl, nízké tempo růstu, firma ovládá většinu trhu, roste pomalu. Výrobky hlavním zdrojem finančních prostředků, zdroje pro další aktivity

• 4. kvadrant - Psi - malá část na trhu, nic nevyrábí. Vedení zvažuje, zda pokračovat v podnikání či ukončit výrobu

Výrobky, jednotlivé závody, soubor výrobků, daná firma, … - samostatná podnikatelská jednotka - matice je rozděluje

Výhoda matice:

        º slouží jako podklad, do které jednotky investovat, do které ne

        º velikost plochy ukazuje na velikost tržeb, které jednotka přináší

2) Matice GE (General Electric)

GE matice

                        na ose x … … konkurenční postavení

                        na ose y … … atraktivita trhu

ke každé souřadnici patří několik faktorů

• Konkurenční postavení

        º podíl na trhu, náklady na jednotku výroby, úroveň managementu, distribuční síť, výzkum, vývoj, …

        º každému faktoru přiřazena váha (1 - 5 bodů) - zjistí se váha * počet bodů

 Faktor Váha  Body 
 Podíl na trhu   0,2   5
 Náklady na jednotku    0,15   4
 Distribuční síť   0,1   4
  … …
 Celkem   1   ---

                        0,2 * 5 + 0,15 * 4 + 0,1 * 4 …. = 3,35 vyneseme na osu x

• Přitažlivost (atraktivita)

        º velikost trhu, tempo růstu trhu, váha, body, zjistíme souřadnice

Kvadranty na matici- červené (nad diagonálou) - mají zelenou pro podnikání - stojí za to do nich investovat, atraktivita trhu je vysoká, výdaje na vývoj výrobku, komunikace dobrá

Na diagonále - oranžová - střední část - zvažování zda ano/ne - uváženost rozhodnutí - nechat ještě výrobky na trhu, pokud ho zákazníci chtějí

Oranžovo-červená - pod diagonálou - slabé komunikační ohodnocení - ukončení podnikání

3) Určení strategie

určuje postupy a taktiky, jak dosáhnout stanovených cílů, jak dosáhnout silnějšího postavení na trhu, konkurenční výhody

4) Alokace zdrojů

řeší otázky, jak a odkud získat finanční prostředky (vlastní X cizí zdroje), jak se finanční prostředky přerozdělí v souvislosti s danou strategií


Marketing - Fáze plánování - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.