Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

5) Metody stanovení ceny

snížení ceny

menší balení, firma hledá jiné dodavatele

Metody:

Nákladová

vychází ze stanovených nákladů + ziskové rozpětí

celkem jednoduchá metoda, má jasná pravidla pro stanovení ceny

výhodou pro firmy s nízkými náklady, stanovení velkého ziskového rozpětí - vyšší tržby

přináší stejnou míru zisku u všech výrobků

nevýhoda - neodráží situaci na trhu (kolik zákazníků je ochotno výrobek koupit za tu cenu)

Poptávková

vychází ze stanovení ceny na základě elasticity nabídky

př. manažer výrobku prodá 1 mi. kartáčků po 20 Kč, cena klesne o 1 Kč - růst poptávky o 20 tis. Kč. Je snížení ceny dobré?

      % Δ Q 2 %

      % Δ P 5 %                   E = 2% / - 5 % = - 0, 4 %

      poptávková funkce neelastická - celkové tržby klesnou

Na základě cen konkurence

spojován s nediferencovaným zbožím - dřevo, ocel, obilí, ropa - firma stanovuje cenu na základě nejvýznamnějšího producenta odvětví

nejsou zohledňovány vlastní náklady, velikost poptávky

výhody: jednoduchost stanovení

nevýhody: nesledování nákladů a poptávky

Podle vnímané hodnoty zákazníkem

zákazník je nejdůležitější článek, přístup, kdy hodnota zákazníkem pro stanovení ceny

př. výzkumy u zákazníků

    3 stoly   A  B  C
  Metody  1)přímá  500 kč  400 kč  300 kč
    2)bodová (100 bodů)  30 b.  30 b.  40 b.

6) podrobná bodová metoda

u výrobků se stanoví vlastnosti - každé vlastnosti přiřadíme důležitost - váhu

  tvar   25 %   30 %   50 %   20 %
  barva   20 %   40 %   30 %   30 %
  velikost   40 %   30 %   40 %   30 %
  materiál   15 %   30 %   30 %   40 %

A = 30 * 0,25 + 40 * 0,2 + 30 * 0,4 + 30 * 0,15

B = 50 * 0,25 + 30 * 0,2 + 40 * 0,4 + 30 * 0,15

průměrná cena na trhu 350 Kč ……33.3 bodů - podle bodů se dopočítává cena jednotlivých stolů

S ohledem na návratnost investic

Se zřetelem na uzavření kontraktu

ne zisk, ale např. získat zadanou zakázku - dobré jméno, případně další zákazníci


Marketing - Metody stanovení ceny - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.