Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Zásady marketingu

Vyrábět to, co si zákazník přeje (Vyrobit to, co se prodá - ne prodat to co se vyrobilo)

Nabízet to tam, kde si to zákazník přeje mít a formou a cenou, jaká zákazníkovi vyhovuje

Spokojenost zákazníka (vrací se do firmy, kupuje i jiné výrobky firmy - dobré jméno firmy)

Vytvoření image, dobrého jména firmy

Spokojenost vlastníků firmy, zaměstnanců (motivace k péči o zákazníky - finančně)

Zajištění dostatečného zisku.

Mikromarketing

    Představuje aktivity, které hledají dosažení cílů organizace tím, že předvídají potřeby zákazníků a řídí tak tok výrobků od výrobce k zákazníkovi.

Makromarketing

    Je celkový sociální proces, které řídí tok zboží od výrobce k zákazníkovi v celé ekonomice tak, aby byla v souladu nabídka s poptávkou. Aby bylo dosaženo cílů společnosti (důraz na to, jak market. výzkum pracuje, ovlivňuje společnost)

Zásady marketingu - schéma

Potřeba - stav pociťovaného nedostatku, primární (jídlo, vzduch), sekundární (vzdělání, kultura)

Požadavky - specifické formy, prostřednictvím kterých zákazníci uspokojují své potřeby (potřeba, chtění něčeho konkrétního)

Poptávka - část potřeb, která se realizuje prostřednictvím směny na trhu (potřeby a požadavky podloženy cenou - zákazník má peníze)

Výrobek - cokoli, co má schopnost uspokojit potřebu nebo požadavek (fyzické předměty, služby, myšlenky, osoby - umělci)

Hodnota - zákazníkův odhad celkové schopnosti výrobku uspokojit jeho potřebu (náklady na výrobu - hodnota v tom, že máme auto je v jeho vlastnictví, ale schopnost (možnost) s ním jezdit) (lhůta, trvanlivost)

Směna - určitý akt získávání žádoucího výrobku od někoho nabídnutím něčeho jiného na oplátku.

Aby mohla nastat směna musí být podmínky:

    1) min. 2 strany

    Zásady marketingu - schéma prodeje

    2) každá ze stran má něco žádoucího pro stranu druhou

    3) musí existovat možnost dodání a komunikace

    4) každá ze stran má svobodu přijmout nebo odmítnout

    5) každá ze stran se domnívá, že je žádoucí, aby jednala se stranou druhou

Marketingový zástupci - zprostředkovatelé, kteří usnadňují směnu, prodej výrobků (pomocníci) např. velkoobchody, maloobchody

Trh - skládá se ze všech lidí se specifickými potřebami a požadavky, kteří chtějí a jsou schopni tyto potřeby a požadavky změnit


Marketing - Zásady marketingu - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.