Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Typy chování

automatické řešení - v případě kupování výrobků běžné spotřeby, výrobky jsou kupovány pravidelně, mají nízkou cenu, spotřebitel nepotřebuje velké množství informací, kratší rozhodovací proces (ten souvisí většinou s tím, kde a kdy si výrobek koupíme). cílem udržet si zákazníky kvalitou, podporou prodeje

řešení omezeného problému - zákazník už má nějaké info o daném sortimentu (nepotřebuje info o základních vlastnostech výrobků, potřebuje pouze info dílčí, které získá z obalů, letáků)

řešení extenzivního problému - v případě, že výrobek kupujeme poprvé (jedná se o většinou o drahý, luxusní výrobek), potřebujeme více času pro získání informací

Faktory působící na spotřební chování

Kulturní

kultura - suma získaných forem a symbolů získaných ve společnosti, které jsou předávány z generace na generaci. nejsou na první pohled viditelné, získáváme především z rodiny, dále ze školy. Ovlivňují stravování, trávení volného času, oblékání

subkultura - skupina uvnitř dané kultury, která si ponechává své hodnoty a normy. může se lišit podle věku, náboženství (vztah k práci v neděli), národnosti nebo oblasti

společenská vrstva - existuje v rámci celé společnosti, podle vlastnictví, prestiže, příjmů, vzdělání. Každá společenská vrstva se vyznačuje specifickými vlastnostmi (vliv na volbu komunikačních médií, způsob vyjadřování, způsob trávení volného času)

Sociální

rodina - je nejvlivnější, hraje důležitou roli při výběru výrobků, ovlivňuje každého člena. Důraz se klade na rozdělení úlohy partnerů (muž/žena) celá řada výrobků je určena pro muže (kravata), ale většinou je kupují ženy (formou dárků)

referenční skupiny - dokáží ovlivnit kupujícího a chování zákazníka. Patří sem přímé ref. skupiny (primární) - ta, ke které zákazník sám patří, např. rodina, školní kolektiv (14-16 let v oblasti módy), sportovní kluby, kterých je kupující součástí a nepřímé ref. skupiny (sekundární) se rozdělují na skupiny ke kterým by člověk rád patřil (aspirační) např. vyšší společenská vrstva a skupiny nežádoucí - ta, ke kterým člověk patřit nechce např. nižší společenská vrstva, alkoholici, anarchisti

role a statusy - během svého života se člověk vyskytuje v řadě různých skupin (nejdříve dítě, partner, manžel, ale i role v pracovním procesu). Každá role vytváří status, který odráží vážnost, které se těší obliby u společnosti.

tradičně sledovací fáze životního cyklu rodiny

fáze životního cyklu rodiny některé specifické spotřební projevy
1) mladí lidé zábava, sport, cestování
2) plné hnízdo I (děti do 6 let) nezbytnosti, léky, pojištění, dětský nábytek
3) plné hnízdo II (děti nad 6 let) sportovní vybavení, hudební, jazykové lekce
4) plné hnízdo III (starší manželé) auta, celorodinné zájezdy
5) prázdné hnízdo I (děti už z domova) koníčky, cestování, znovu vybavování domácnosti
6) prázdné hnízdo II (důchodci) léky, stěhování do menších bytů

plné hnízdo I … počítá se s tím, že jeden z rodičů je doma … nižší příjmy

plné hnízdo II … zábava pro děti - různé kroužky

prázdné hnízdo I … koupě nové sedačky, pračky

Osobní vlivy

povolání - koupě pracovního oblečení (dělníci kupují jiné, než bankovní pracovnice)

příjem - čím vyšší příjem, tím se kupují věci dražší, luxusnější

osobnost - pevné vztahy k okolí

životní styl - vyjadřuje aktivity, zájmy, trávení volného času

Psychologické vlivy

motivace - představuje vnitřní sílu, která jedince ovlivňuje při koupi (Maslowova motivační teorie)

vnímání - jak lidé vnímají a svým vlivům přiřazují význam (nabývají na důležitosti vůně)

učení - osvojování si vědomostí a dovedností (čím víc zákazník ví, čím víc má zkušeností, tím lépe se může rozhodnout)

postoje - kladný nebo záporný vztah člověka k určité věci, člověku. Svým chováním vyjadřují lidé svůj postoj. Mění se velmi pomalu


Pochopení každého vlivu pomáhá zlepšit vztah k zákazníkům


Marketing - Typy chování - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.