Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Etapy cíleného marketingu

Segmentace trhu

Tržní zacílení

Tržní umístění výrobku pro zákazníky na daném trhu

Segmentace trhu

Rozdělení rozsáhlého, různorodé trhu na určitý počet menších homogenních celků, jimž bude možno nabídnout program marketingu „šitý na míru“ liší se příjmem, místem, bydlením - segmentace - nalezení těch skupin podle jednotlivých kritérii

rozděluje trh na menší celky homogenních trhů - skupina zákazníků má stejnou reakci na marketingovou nabídku

když poznají zákazníka, mohou získávat konkurenční výhodu

uvědomění si rozdílů - vytvoření trhu

potenciální - celá populace - racionální - pop. trh tvoří všechny osoby, které by mohli mít o výrobek zájem (u sýrů např. 10 tis. lidí)

přístupný trh - tvořen osobami, které mají zájem a jsou ochotni zaplatit (u sýrů např. 10 %) Zúžen i na jiná kritéria - u automobilů - mohou řídit lidé od 18 let

kompetentní přístupy - další kritéria

výseč na cílový trh - ten, na který se firma zaměří, část trhu např. vzhledem lokality

cílový trh

obsloužený trh - osoby, které si daný výrobek koupily

Výhody segmentace

Nástroj rozlišení potřeb spotřebitelů - (přizpůsobení výrobku zákazníkům)

Pomocník při vývoji nových výrobků

Účelnější vynaložení finančních prostředků firmy

Lepší uspokojení potřeb zákazníků

Efektivnější komunikace a distribuce

Získání konkurenční výhody

Snížení nebezpečí konkurenčních válek

vede k přesnější definici potřeb zákazníků

platí, že každá segmentace trhu pomáhá, že výrobce může své výrobky přizpůsobit zákazníkovi - může požadovat vyšší cenu

pomocník při vývoji nových výrobků - výrobce vyrábí kalhoty - zákazníci jsou různé výšky - (volejbalistky - cena nehraje roli)

vede k efektivnějšímu vynakládání financí na distribuci - př. senioři - odpovídající tituly novin, časopisů, …

Požadavky na segmentaci

Velikost - každý segment musí být dostatečně velký, záleží na velikosti firmy, může být segment jeden zákazník? ano

Měřitelnost - výběr takové strategie, která zajistí dostatečný tržní podíl

Rozdílnost a homogennost - právě reakce v rámci segmentu musí být stejná, v rámci odlišnosti - každý segment reaguje jinak

Dostupnost - musí existovat takové distribuční a komunikační kanály, aby se s ním dalo komunikovat. - relativní - to co je pro 1 firmu dostupné, nemusí být dostupné pro jinou

Fáze segmentace trhu

Fáze průzkumu - vlastnosti, preference, povědomí o značce, jak často zákazník používá výrobek, …

Fáze analytická - statistické zpracování informací získané v rámci výzkumu

Profilování - pojmenování jednotlivých segmentů, charakterizování na základě společných vlastností, charakteristik

Kritéria segmentace

Geografické - rozdělení trhu podle jednotlivých oblastí (území), země, kraje, regiony, město X vesnice, Východ X Západ

Demografické - nejpoužívanější, základem je rozdělení trhu podle základních demografických charakteristik - věk, pohlaví, rodinný stav, fáze životního cyklu rodiny, vzdělání, velikost rodiny, …

Sociálně ekonomické - využívají pojišťovny, př. věk, příjem, společenská třída

Psychologické - známé jako - obecné a specifické

Obecné = psychologické - zařadit osobnost spotřebitele, trávení volného času, těžko se měří, lidé nejsou spjaty s 1 životním cyklem - př. Nestlé - rozdělení segmentů na depresivní milovníky čokolády a muže

Specifická - motiv koupě, kupní chování, zjištění četnosti užívání výrobku, frekvence nákupu, věrnost, etapa životního cyklu výrobku - inovátoři X opozdilci


Marketing - Etapy cíleného marketingu - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.