Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Marketingový plán

může přispívat k vytvoření dlouhodobého zisku

marketingový pracovníci musí přesvědčit vedení o výhodách plánu, důležitostech

obsahuje analytické zdůvodnění a logický sled pro naplnění stanovených cílů

Skládá se z 5 částí:

Externí analýza

• analýza trhu - vychází z analýzy jednotlivého trhu, všímá si typu trhu z hlediska intenzity, koncentrace dodavatelů (1 nebo dílčí), zaměřena na trh, jaké je množství firem na trhu, zda je možný vstup nového výrobku, jakou jsou bariéry pro vstup, intenzita trhu, dodavatelů, charakteristika celého trhu

• analýza zákazníka - počet zákazníků stávajících, ale i potenciálních - otázky věku, pohlaví, trávení volného času, jak dané segmenty rostou, …

• analýza konkurence - konkurence stávající - přímá ale i latentní - nepřímá = konkurent, který konkuruje nepřímo, spíše substitutem (koberec - dlaždice, linoleum, …), strategie, které zákazníky oslovujeme

• Analýza distribuce - analýza distribučních kanálů - velkoobchod, maloobchod a využití na daném trhu, které velkoobchody na trhu existují, jakou mají pozici, jméno, …

• analýza makroprostředí - analýza na několika faktorech - ekonomický - výše úrokových sazeb, inflace, nezaměstnanost, geografické, technologické - využití nových technologií, zdravotnictví - léky, politické - legislativa, zákony, přírodní, kulturní - dávají shrnutí do příležitostí a hrozby - do swot analýzy

Interní analýza

porovnává údaje dané firmy s údaji o konkurenci

• analýza tržní pozice - postavení na trhu z pohledu toku peněz, financí i může se porovnávat v rámci celého trhu nebo v rámci segmentů

        º segmenty nemusí být záležitostí jen demografické ale i geografické - tržní podíl u mladých, starých, …

        º sleduje situaci v minulosti a současnosti - odhad do budoucna

• analýza marketingové strategie - porovnává danou strategii se strategickou komunikací pro jaké umístění na trhu se konkurence rozhodla - dané značkou, kvalitou, cenou (na základě konkrétních podmínkách)

• finanční analýza - finanční možnosti, ziskovost, obrat

• Analýza silných a slabých stránek - souhrn

výběr cílů a strategií

analýza SWOT:

možnosti volby - umožní vyřešit problém, dosáhnout lepších výsledků (nabízet jiné příchutě, menší X větší balení, zvýšení X snížení ceny)

výběr cílů a strategie - na základě porovnávání, proveditelnost varianty, řešení problému

detailní rozpracování plánu pro každý nástroj

snaží se převést strategii do jednotlivých nástrojů marketingového mixu

Politika produktu - změna balení, nahrazení novým výrobkem, převedení na jiný trh, změna velikosti, …

Cenová politika - cenové strategie, změna slev, možné úpravy ceny

Distribuční politika - využití velkoobchodu, maloobchodu, zásoby, množství zásob

Marketingová komunikace - které komunikační formy využít, na koho je zacílit

implementace, monitorování a úpravy

požadovaný rozpočet na marketing

očekávané finanční výsledky - řeší se situace s finančními prostředky, rozpočet na celkový marketing rozdělen na dílčí akce

převedení plánu do konkrétního plánu akcí - realizace jednotlivých akcí

řízení a přizpůsobení procedur


Marketing - Marketingový plán - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.