Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Proces stanovení ceny

Upřesnění poslání a cílů při stanovení ceny

Odhad poptávky

Odhad nákladů

Rozbor cen konkurence

Metody stanovení ceny

Konečná strategie stanovení ceny

1) Cíle stanovení ceny

• zisk - cena by měla pokrýt náklady + ziskové rozpětí - v období zralosti - největší zisky, nejvíce se výrobek prodává

• Maximalizace zisku - cena by měla zajistit největší zisky - pokud bude cena příliš vysoká, přestanou zákazníci výrobek kupovat - zjištění elasticity ceny, citlivost

• Tržní podíl - pro podniky, které věří, že zisk získají tím, že budou mít velký podíl na trhu (nižší cena)

• růst objemu prodeje - podnik chce zvýšit růst prodeje svých výrobků - výprodeje = uvolnění skladů - vyprodání skladů (nižší cena - krátkodobý cíl)

• návratnost investic - souvisí s investicí do technologií, inovací - dlouhodobá strategie, součástí podnikatelského plánu

• špičková kvalita výrobku - cena musí být přímo úměrná kvalitě

• přežití - velká konkurence, chce se firma udržet na trhu - cena bude nižší

• jiné cíle - firma chce zabránit vstupu konkurence, spojení s neziskovými organizacemi - zaplnění míst v divadle,…

určit si, co chceme cenou dosáhnout

2) Odhad poptávky

Odhad poptávky

Faktory působící na citlivost zákazníků

Vliv jedinečné hodnoty

Vliv povědomí o náhradě - zákazník je méně citlivý - pokud nemají možnost koupit jiný výrobek, tak citlivost na cenu není tak velká

Vliv obtížného porovnání

Vliv celkových výdajů - jinak vnímáme zdražení o 1,2 Kč než o 100, 200 Kč

Vliv kvality - čím vyšší kvalita, tím nižší citlivost

Celkový užitek - čím vyšší kvalita, tím nižší citlivost

Měření poptávky

Statistické analýzy z minulých let -zprávy z hlediska prodejů výrobků,…

Laboratorní podmínky - systematicky se mění cena v několika málo obchodech, zjištění, kolik zákazníků si výrobek koupí za jakou cenu

Dotazování respondentů - kolik výrobků si koupíte za 10 Kč,…

Platí: %změna požadovaného množství

           % změna ceny

důležité mapovat cenu konkurenčních výrobků

Ed > 1 - elastická poptávka

Ed < 1 - neelastická poptávka

Ed = 1 jednotkově elastická poptávka

Stavy poptávky

Negativní poptávka - nemá zájem, ale dělá vše proto, aby se poptávce vyhnula (př. u zaměstnanců - negativní poptávka po bývalých vězních, alkoholicích ,…)

Nulová poptávka - spotřebitelé se nezajímají o výrobek, jsou nezainteresováni (př. nezájem o jazykové kurzy ve volném čase, zemědělci se nezajímají o nové metody) - snaha o změnu

Klesající poptávka - firmy v nějakém okamžiku se jí musí postavit - klesá prodej, klesají tržby. Úkolem marketingu je nějakým tvůrčím marketingovým nástrojem změnit - hledat nové trhy, nové oblasti

Nepravidelná poptávka - mění se v rámci dne, týdne, ročního období, i během hodin (př. z hlediska městské dopravy - odpolední špičky, úkolem vyrovnat je)

Plná poptávka = objem výroby. Úkolem marketingu je udržet co nejdéle, i když se mění preference zákazníků - hledat nové, inovovat

Nadměrná poptávka - úkolem demarketingu - snížit poptávku - žádná reklama, zvýšení ceny

Nezdravá poptávka - poptávka po nezdravých výrobcích - alkohol a cigarety - zájmy výrobců X zájmy zdravotnictví odradit lidi od něčeho, co mají rádi

3) Odhad nákladů

náklady tvoří spodní hranici ceny (fixní, variabilní,…)

4) Rozbor cen konkurence

orientační bod pro stanovení ceny

poptávka - horní hranice, náklady - dolní hranice

je dobré vědět, jaké ceny má konkurence


Marketing - Proces stanovení ceny - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.