Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Marketingový přístup

Starší neandrtálský marketing je tvořen praktikami:

Ztotožňování marketingu s prodejem

Důraz na získávání zákazníků místo na péči o ně

Snaha o dosažení zisku z každé transakce místo o cílevědomé poskytování hodnoty zákazníkovi v průběhu jeho celého „životního cyklu“

Tvorba cen vycházející z nákladových kalkulací spíše než využití ceny jako diferencovaného marketingového nástroje

Plánování každého komunikačního nástroje odděleně místo integrace marketingových komunikačních nástrojů

Prodej produktu místo snahy o pochopení a uspokojení skutečných potřeb zákazníka

Novější přístup: (Marketing r.2005)

Zlepšování znalostí o zákaznících vytvoření databází zákazníků

Lepší komunikace se zákazníky

Užívání cílenějších médií

Integrace marketingové komunikace

Větší využívání nových technologií

Rozvoj elektronického obchodu

Marketingový proces

(to, co souvisí s marketingovými činnostmi

ANALÝZA

začíná kompletní situační analýzou - zjištění situace na trhu, o zákaznících, vlivy na trh, konkurenční prostředí

získávání informací pro poskytování ostatním

hodnotí se plány, jak se dosáhlo stanovení cílů

PLÁNOVÁNÍ

obsahuje rozhodování o marketingových strategií a taktikách, které by měli pomoci dosáhnout cílů podniku

které výrobky vyrábět, které zlepšit, jaká by měla být cenová a distribuční politika

řeší marketingové strategie

MARKETINGOVÉ ČINNOSTI

všichni zaměstnanci by se měli podílet na zajišťování marketingových činností (aktivitách)

pracovníci ve výrobě, vývoji,…

KONTROLA

zahrnuje sledování výkonů, zjišťuje příčiny nedostatků a snaží se dát zpětnou vazbu analyzování, plánování, aby byli odstraněny nedostatky

Marketing v podniku

MKG jako prodejní funkce

marketingové aktivity spadali pod prodejní oddělení

MKG jako doplňující funkce

z hlediska výzkumu trhu

prodejní oddělení + zjištění informací o trhu (statistiky)

MKG jako samostatný útvar s vlastními zaměstnanci

zabývání se marketingovými aktivitami

Moderní marketingová společnost

všichni zaměstnanci dělají marketingové aktivity

Organizační členění marketingového oddělení závisí na:

velikosti podniku

předmětu podnikání - čím se podnik zabývá

rozsahu v jakém se vyrábí


Marketing - Marketingový přístup - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.