Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Sběr dat

Sekundární sběr dat

Vnější:

státní statistiky, knihy, periodika, noviny, Internet, výroční zprávy

Vnitřní:

rozpočty, časové řady, tržby, zprávy obchodních pracovníků, kontakty se zákazníky

někdo je už sesbíral, shromáždil pro jiný účel, obsahuje již informace

jsou levné, okamžité, výhoda dostupnosti

v okamžiku, kdy jsou využívaná, tak jsou zastaralá a nepřesná

brát několik zdrojů, porovnávat je

Primární sběr dat

Pozorování

pomocná metoda, pomáhá zjisti údaje, které respondent nechce nebo nemůže sdělit

může být osobní - chování zákazníka v obchodě (pozorovatel či kamera)

skrytá - pozorování v přirozených podmínkách - na ulici

pozorování v uměle vytvořených podmínkách

ochutnávky - reakce

přímé - v kině - kolik si kdo koupí občerstvení

nepřímé - odpadkové koše

v rámci domácností - můžeme díky pozorování odvodit finanční situaci rodiny

doplňková forma

shromažďování dat s daným problémem

Dotazování

písemné

výhoda: z jednoho místa za konstantní finanční náklady - velká rozloha, velký počet respondentů (za 10 Kč dotazník po celé ČR)

vyloučen vliv tazatele - anonymita, nejsou důležité prostorové záležitosti, dotazník může být rozsáhlý

nevýhoda: malá návratnost, vliv jiné další osoby - zkreslení, respondent nepochopí správně otázku, není vzorek výrobku

ústní

výhoda: větší návratnost, přímý kontakt tazatele, respondenta (dovysvětlení, názorná ukázka)

nevýhoda: ovlivňování tazatelem (mimika, návody na vyplnění dotazníku), nejnákladnější - vedeno v rámci volného rozhovoru X strukturovaný dotazník

telefonní

výhoda: využíváno jako rychlé, cenově dostupné, stručné

nevýhoda: nevíme, jaká je situace u dotazovaného, jednoduché rychlé otázky, nemohu výrobek ukázat,…

internet

stánky, hlasování

Experiment

zjištění vztahu mezi proměnnými


Marketing - Sběr dat - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.