Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Reklama

Placená forma neosobní, masové komunikace

Cílem je informovat spotřebitele o výrobku, o vlastnostech, o tom, kde výrobek mohou koupit a záměrně ovlivnit jejich chování, aby si výrobek koupili

Šířena prostřednictvím médií, využívána při široké i úzké zaměření

výhoda: pro velké množství zákazníků - pomocí reklamy můžeme oslovit mnoho lidí

Funkce reklamy

Informační - převládá v etapě zavádění životního cyklu - na trh jde nový výrobek

Přesvědčovací - etapa zralosti - přesvědčování o kvalitě daného výrobku, srovnávací reklamy - u nás povoleny nejsou - důležité zvolit přívlastky, využívání termínů

Připomínací - etapa vrcholu, připomenutí existence výrobku, obrázek, logo

Cíle reklamy

Zvýšení poptávky - firma chce dosáhnout zvýšení tržeb, úspěchů daného výrobku

Tvorba silné značky - např. OPAVIA

Posílení finanční pozice - investoři, dobrá pozice

Motivace vlastních pracovníků - známý podnik, motivace vyšší

Vytvoření pozitivního image - s vytvořením silné značky, dobrého jména

Sdělení

Uvádějící

Informativní

Přesvědčující

Připomínací

Jde o to, aby autoři byli nápadití, tvořivý, vítězí ta, která nejnápaditější, nejoblíbenější - odlišnost od konkurence, důvěryhodnost, účelnost

Styly sdělení

Nálada a image

Fantazie

Běžný život - ukázka výrobků v domácnosti - sušenky,nádobí,…

Hudební styl - píseň či melodie - melodie se snaží být co nejchytlavější

Doporučující posudek - závisí na tom, kdo posudek doporučuje - umělci, herci, sportovci (4 z 5 zubařů - odborný)

Odborný, vědecký posudek - závisí na tom, kdo posudek doporučuje - umělci, herci, sportovci (4 z 5 zubařů - odborný)

Výběr médií

Jaká média budou využita? Tv, rozhlas, časopis

Jací nositelé reklamy budou nejúčinnější? jednotlivé programy Tv - nejvýhodnější

Jaký počet reklam zařadit? 1 nebo několik a v jakém časovém období

Volba médií je dána:

charakterem inzerovaného výrobku

charakterem cílového publika

Kritéria výběru

Selektiva - schopnost zasáhnout určitou geografickou oblast nebo skupinu lidí - regionální noviny, regionální Tv

Proniknutí reklamy - vyjadřuje % lidí, které je vystaveno působení reklamy

Pokrytí trhu - vyjadřuje % lidí, které je možno zasáhnou a oslovit, údaje o sledovanosti Tv, počtu výtisků časopisů,…

Pružnost média - vyjadřuje jak rychle je možné provést změnu, jaká je doba od dání požadavku po uvedení reklamy; denní tisk - pružná, časopis 1/měsíc - dlouhá doba

Náklady - přepočet na jednotlivého zákazníka

Úroveň média - úroveň v očích veřejnosti, bulvár - malá úroveň

Frekvence - četnost využívání možnosti média - reklamy

Média

Televize - výhoda: nabízí kombinaci obrazu a zvuku, nevýhoda: reklam je tolik, dochází k přepínání programů, cena vyšší, délka 30 s. NOVA - rutingový bod - % zacíleného publika

Rozhlas - soukromá stanice - zvuková silueta, působení na věkové skupiny v čase, je levnější, nevýhoda: zaměstnává 1 smysl - není vhodný pro všechny výrobky

Noviny - pro specifický okruh z hlediska zájmu, vzdělání tak i pro větší okruh lidí, titulky - důležité, pružné médium, barevné provedení, nevýhoda: ne tak kvalitní papír, krátká životnost, jestliže je reklama v rámci listů, čtenář ji vynechá

Časopisy - pro volný čas, čteme pomaleji, pozorněji - reklama pozornější, nápaditější, výhoda: lepší papír, delší trvanlivost, narůstá počet čtenářů. nevýhoda: méně pružné médium, nevychází tak často, využití jako nositelé podpory prodeje - dárky

Internet - široké spektrum, úzké spektrum,… rozšiřující se

Billboardy - optimální počet 600 (v ČR), stačí 350, nejvhodnější na jaro a léto - nejdelší den

Plošné reklamy

městská doprava, firemní auta, letáky, nákupní tašky, obaly výrobků


Marketing - Reklama - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.