Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Marketing

Definice marketingu

Definice marketingu, Definice podle Filipa Kotlera, 60. - 70.léta 20.století, Zásady marketingu, Mikromarketing, Makromarketing

Marketingový vývoj

Marketing zaměřený na uspokojování potřeb zákazníků, Způsob přechodu od prodejní k marketingové koncepci, Fáze marketingových filosofií, Marketingový přístup, Základní organizační struktury

Marketingový mix

Výrobek, Pět úrovní výrobku, Dělení výrobků, Spotřební zboží, Značka, Ochranné známky

Životní cyklus výrobku

Charakteristika jednotlivých etap životního cyklu, Označení zákazníků, Vývoj nového výrobku

Proces vývoje nových výrobků

Proces stanovení ceny, Cíle stanovení ceny, Odhad poptávky, Odhad nákladů, Rozbor cen konkurence, Metody stanovení ceny, Podrobná bodová metoda, Konečná strategie stanovení ceny, Slevy

Distribuce

Prodejní cesty, Hlavní funkce, Optimální výrobce, Spotřební trh, Průmyslový trh, Příčiny konfliktů v distribuci, Typy konfliktů, Typy distribuce, Velkoobchod, Maloobchod, Atmosféra prodeje

Marketingová komunikace

Podstata komunikace, Reklama, Funkce reklamy, Cíle reklamy, Styly sdělení, Kritéria výběru, Média, Podpora prodeje, Nástroje podpory prodeje, Vztahy s veřejností - Public relations, Osobní prodej

Trh a cílený marketing

Subjekty trhu, Dělení trhů, Dva přístupy podniků na trh, Etapy cíleného marketingu, Segmentace trhu, Požadavky na segmentaci, Výhody segmentace, Fáze segmentace trhu, Kritéria segmentace, Tržní zacílení, Kontra marketing

Marketingový informační systém

Marketingový výzkum, Proces marketingového výzkumu, Příprava výzkumného projektu, Sekundární sběr dat, Primární sběr dat, Otázky s uzavřeným koncem, Otázky s otevřeným koncem

Strategické plánování

Typy plánování, Funkce plánu, Marketingový plán, Fáze plánování, Stanovit poslání a cíle podniku, Posoudit zdroje a vyhodnotit prostředí

Chování zákazníka

Role kupujících, Výzkum chování spotřebitele, Rozhodovací proces, Typy chování, Faktory působící na spotřební chování, Osobní vlivy, Psychologické vlivy

Chování organizace

Typy chování organizace, Proces rozhodování v organizaci, Marketingové prostředí, Vnitřní mikroprostředí, Vnější mikroprostředí, Konkurence, Makroprostředí, Demografické vlivy, Ekonomické prostředí, Přírodní vlivy, Politické prostředí

Plánování marketingové strategie pro mezinárodní trhy

Geografická diverzifikace, Globální odvětví, Globální firma, Analýza globálního marketingového prostředí, Světová obchodní organizace a GATT, Vstup na trhy a marketing


Marketing - Titulní stránka - Topsid.com

TOPlist

© 2008 -2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.